ALCOHOL IN SPORTKANTINE

Onze sportvereniging vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk.
Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden. Dit reglement is bedoeld om:

  • bij te dragen aan een gezond en veilig klimaat op en rond de sportvereniging en aan ieders gezondheid en talentontwikkeling;
  • te zorgen voor een klimaat waarin jeugdleden optimaal kunnen sporten en het hoogst
      mogelijke resultaten kunnen behalen die gezien hun potentie verwacht mogen worden;
  • te zorgen voor een goede en veilige sfeer op en rond de sportvereniging.

                      “Simpel gezegd: middelengebruik en sporten gaan niet samen”

Alcoholbeleid PKC’85