Lidmaatschap

Nieuwe leden

Mocht u lid willen worden bij PKC’85, dan kan dat door gebruik te maken van het onderstaande formulier. Het formulier kan worden ingeleverd op de club.

Het beleid t.a.v. inschrijving van nieuwe leden voor het seizoen 20145-2016 is aangepast.

Bij het aanmelden van nieuwe leden na 1 september dient gelijk een voorschot aan contributie van € 50,- betaald te worden.

Voor een nieuwe inschrijving ontvangen wij dus:

Een volledig ingevuld inschrijfformulier,

Een kopie paspoort;

Een recente pasfoto;

en  een voorschot van de contributie € 50,-

Mocht later blijken dat de inschrijving door wat voor reden dan ook  niet door is gegaan,  dan wordt het bedrag  teruggeven verrekend met € 25,- aan administratiekosten.

Inschrijfformulier nieuwe leden

B-lid

Mocht u lid willen worden bij PKC’85, maar geen wedstrijden spelen, dan kan dat door gebruik te maken van onderstaand formulier. Het formulier kan worden ingeleverd op de club. Vergeet niet een pasfoto mee te nemen. Het contributiebedrag voor B-leden is €120,-.

Inschrijfformulier B lid

Wijzigingen

Mocht u wijzigingen willen doorgeven van uw lidmaatschap, dan kan dat door gebruik te maken van onderstaand formulier. Het formulier kan worden ingeleverd op de club of verzonden worden naar Ledenadministrateur AS. Ramparichan

Adreswijzigingsformulier

Beëindiging

Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen, dan kan dat door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

Voor leden die zich willen laten uitschrijven geldt de peildatum van 1 augustus. Dit is ook de peildatum van KNVB. Leden die na 1 augustus willen stoppen met voetballen en zich willen laten uitschrijven zijn contributie plichtig.

Hebben zij nog niet meegedaan met  officiële (beker en competitie) wedstrijden dan dienen zij de helft van het contributie bedrag te betalen.

Hebben zij wel meegedaan met officiële wedstrijden dat wordt het te betalen contributiebedrag per lid individueel bekeken.

Beëindiging lidmaatschap