Klachtencommissie

PKC’85 is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft de klachtencommissie een Protocol Ongewenst Gedrag, Conflicten, Waarden en Normen opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Mocht u de hulp van de klachtencommissie willen inschakelen dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Formulier Klachtencommissie.

Het formulier is in te leveren via klachtencommissie@pkc85.nl of in het postbakje bij de bestuurskamer van PKC’85.

De leden van de klachtencommissie zijn:

De heer Moen Maharadjin (aanspreekpunt)  tel: 06-41515447

De heer Rob Imamdi tel: 06-20215735