Mededelingen en extra informatie

Ledenadministratie PKC’85

Iedereen weet het uit eigen ervaring: als je een adressenbestand niet heel precies bijhoudt, wordt het gauw een rommeltje.
Dat geldt ook voor de ledenadministratie van de PKC’85. Een up to date ledenbestand is heel belangrijk voor de club. Een belangrijke taak is dan ook neergelegd bij de ledenadministrateur.
De ledenadministratie van de club wordt bijgehouden met behulp van de sportlink applicatie van de KNVB
Een nieuw lid dient altijd middels een inschrijfformulier aangemeld te worden.
Dit formulier haalt u op bij een van de bestuursleden op de club, vervolgens vult u het volledig in en levert het in bij het bestuur.

Bedanken

Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement (info bij de penningmeester) bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid.

Wijzigingen in lidmaatschap

Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Ook deze s.v.p. schriftelijk melden bij de ledenadministratie.

Overschrijving

Wanneer een nieuw lid korter dan drie jaar geleden nog spelend lid bij een andere vereniging is geweest moet de KNVB eerst overschrijving verlenen.
Voor selectiespelers (zowel bij senioren als jeugd) is overschrijving slechts eenmaal per seizoen mogelijk. Dan moet de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB worden aangevraagd en wordt deze verleend met ingang van de nieuwe competitie.
Niet selectiespelers kunnen ook in de loop van het seizoen (éénmaal) van club wisselen.
In voorkomend geval kan de ledenadministratie gericht vertellen welke actie nodig is.

Wanneer een speler van PKC’85 naar een andere vereniging wil vertrekken geldt hetzelfde als hiervoor omschreven, echter in omgekeerde richting. In dat geval moet je je bij de nieuwe vereniging melden om een en ander in gang te kunnen zetten.
PKC’85 hanteert een kosten beleid (€ 25,-) met betrekking tot het verlenen van overschrijving.

Spelerspas

Ieder voetballend lid vanaf de leeftijd van de D pupillen moet een spelerspas hebben. De kosten van de pas komen voor rekening van de vereniging. Ieder nieuw lid van 11 jaar en ouder moet hiervoor bij zijn aanmeldformulier een pasfoto inleveren.
Bij overschrijvingen moet de spelerspas via de nieuwe vereniging bij de KNVB worden ingeleverd.
Ook bij het vervallen van een spelerspas dient er een nieuwe foto ingeleverd te worden.
Een vervallen pas betekent dat u geen geldige pas meer heeft. Speelt u toch met een vervallen pas dan wordt u door de vereniging en de KNVB beschouwd als een onrechtmatige speler.
De consequenties die hieruit zullen voort vloeien zijn dan ook voor uw rekening.

Een overzicht van de in te leveren foto’s van spelers waarvan de passen vervallen, stuurt de ledenadministrateur regelmatig naar leiders via de mail.

Baaldag

Wilt u gebruik maken van een baaldag voor het nieuwe seizoen, dan kunt u dit via de secretaris aanvragen bij de KNVB.
Vervolgens behandelt de KNVB uw aanvraag en neemt een beslissing in de periode tussen 1 september en eerste weekend van maart.

U kunt per seizoen gebruikmaken van 2 baaldagen.

Voor degenen die niet weten wat een baaldag is : u kunt op die dag vrijstelling van competitie verplichtingen vragen.

U kunt gelijk bij de inschrijving van uw team voor het nieuwe seizoen de baaldagen aanvragen.

Trainingstijden

Wij verzoeken u vriendelijk zich te houden aan de trainingstijden.
Het maakt niet uit of u later met de training bent gestart ( door welke reden dan ook), u eindigt op tijd.

Wij streven ernaar om op de trainingsdagen het complex uiterlijk 23.00 uur te sluiten.
De vrijwilligers die het complex op de trainingsdagen beheren, hebben evenals u de volgende dag hun reguliere verplichtingen.

Tenue PKC’85

PKC’85 heeft al jaren een tenue dat de kleuren groen/wit heeft. Dit tenue heeft verticale strepen. Het bestuur vraagt uw aandacht bij het aanschaffen van een nieuw tenue. Deze dient in de bestaande kleuren en model van de club te zijn.

Het bestuur van PKC’85
Voorzitter Moena Laldjising