Update Suri Trip 2017

Hierbij een korte update m.b.t. de Suri Trip 2017.
Er zijn veel spullen opgehaald tijdens de inzamel actie. PKC’85 bedankt daarvoor alle vrijwilligers en iedereen die spullen heeft gegeven. Hieronder een aantal foto’s om een impressie te geven van wat er is ingezameld.
De voorbereidingen voor de Trip zijn in volle gang en dit had niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren. Daarom nogmaals dank richting onze sponsoren.