ALV 2016

Algemene Ledenvergadering op 25 november van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kantine van PKC’85.

Geachte leden van scsv PKC’85,

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van scsv PKC’85 op 25 november van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kantine van PKC’85 aan de Prinsenlaan 900 te Rotterdam.

Op de agenda staan de volgende punten:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Bestuur mutaties
 • Notulen ALV 25-09-2015
 • Terugblik op seizoen 2015-2016
 • Jeugd
 • Verslag kascommissie 2014-2015
 • Benoemen kascontrole commissie seizoen 2015-2016
 • Financieel verslag
 • Rondvraag
 • Afsluiting

 

Uw aanwezigheid wordt heel erg op prijs gesteld.

 

Moena Laldjising
Voorzitter